FRED NARDIN TRIO

Event Date Tue-04-04-2017 9:30 pm

FRED NARDIN TRIO

Event Date Wed-05-04-2017 9:30 pm

FRED NARDIN TRIO

Event Date Fri-07-04-2017 8:30 pm

FRED NARDIN TRIO

Event Date Sat-08-04-2017 9:00 pm

FRED NARDIN TRIO

Event Date Wed-12-04-2017 7:30 pm

FRED NARDIN TRIO "Opening"

Duc des Lombards

Event Date Fri-13-10-2017 7:30 pm

FRED NARDIN TRIO "Opening"

Duc des Lombards

Event Date Sat-14-10-2017 7:30 pm

FRED NARDIN TRIO "Opening"

L'Archiduc

Event Date Mon-16-10-2017 8:30 pm

FRED NARDIN TRIO "Opening"

L'Archiduc

Event Date Tue-17-10-2017 8:30 pm

FRED NARDIN TRIO "Opening"

Event Date Wed-18-10-2017 6:30 pm

FRED NARDIN TRIO "Opening"

Event Date Thu-19-10-2017 8:30 pm

FRED NARDIN TRIO "Opening"

Event Date Fri-20-10-2017 8:30 pm

FRED NARDIN TRIO "Opening"

Event Date Sat-21-10-2017 8:30 pm

FRED NARDIN TRIO

Event Date Monday 11 December 2017

FRED NARDIN TRIO

Event Date Monday 15 January 2018

FRED NARDIN TRIO

Event Date Friday 19 January 2018

FRED NARDIN TRIO "OPENING"

Event Date Thu-01-03-2018 8:00 pm

FRED NARDIN TRIO FEAT. JESSE DAVIS « A MEMORY OF T. »

Event Date Fri-02-03-2018 8:00 pm

FRED NARDIN & FRIENDS «TRAVELERS»

Event Date Sat-03-03-2018 8:00 pm

FRED NARDIN TRIO "OPENING"

Event Date Mon-05-03-2018 7:30 pm

FRED NARDIN TRIO "OPENING"

Event Date Tue-06-03-2018 7:30 pm

FRED NARDIN TRIO "OPENING"

Event Date Thu-15-03-2018 9:00 pm

FRED NARDIN TRIO "OPENING"

Event Date Sat-17-03-2018 8:00 pm

FRED NARDIN TRIO "OPENING"

Tirebudson

Event Date Wed-21-03-2018 8:30 pm

FRED NARDIN TRIO "OPENING"

Event Date Thu-22-03-2018 7:30 pm

FRED NARDIN TRIO "OPENING"

Event Date Fri-23-03-2018 8:30 pm

FRED NARDIN TRIO "OPENING"

Event Date Sat-24-03-2018 5:00 pm

FRED NARDIN TRIO feat. DAVID ENHCO

Event Date Sun-24-06-2018 11:00 am

FRED NARDIN TRIO

Event Date Thu-12-07-2018 9:00 pm

FRED NARDIN TRIO feat. FABRIZIO BOSSO

Event Date Sat-21-07-2018 6:30 pm